Last update: 2017-03-28

2017-03-27 / Warszawa : Linka o średnicy 1,89 mm ze stali niestopowej, pokryta mosiądzem, składająca się z sześciu splotek ściśle skręconych w jednej warstwie wokół rdzenia. Rdzeń jest również splotką powstałą poprzez ścisłe skręcenie ze sobą sześciu jednakowych stalowych drutów (pięć dookoła rdzenia)...

2017-03-21 / Warszawa : Podzespół (obwód PCBA) montowany w wyłącznikach różnicowo - prądowych. Układ umieszczony jest w stykach pomocniczych wyłączników nadprądowych lub podprądowych, które zdalnie otwierają styki wyłącznika w momencie pojawienia się lub zaniku napięcia. Jego zadaniem jest ciągła analiza...

2017-03-21 / Warszawa : Podzespół (obwód PCBA) montowany w wyłącznikach różnicowo - prądowych. Układ umieszczony jest w stykach pomocniczych wyłączników nadprądowych lub podprądowych, które zdalnie otwierają styki wyłącznika w momencie pojawienia się lub zaniku napięcia. Jego zadaniem jest ciągła analiza...

2017-03-21 / Warszawa : Podzespół (obwód PCBA) montowany w wyłącznikach różnicowo - prądowych. Układ umieszczony jest na stykach pomocniczych wyłączników nadprądowych lub podprądowych, które zdalnie otwierają styki wyłącznika w momencie pojawienia się lub zaniku napięcia. Jego zadaniem jest ciągła analiza...

2017-03-21 / Warszawa : Wiertnica spalinowa oznaczona symbolem HP-30610 - maszyna przeznaczona do wiercenia świdrem (niebędącym przedmiotem niniejszej decyzji) otworów w gruncie w celu, np. posadzenia drzew lub posadowienia słupków ogrodzeniowych. Urządzenie jest wyposażone w 4-suwowy silnik spalinowy z zapłonem iskrowym,...