Last update: 2017-07-21

2017-07-19 / Warszawa : Produkt leczniczy w postaci roztworu do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce. Preparat zawiera w składzie enoksaparynę sodową (20 mg - w 0,2 ml roztworze do wstrzykiwań), jest wydawany z przepisu lekarza w celu podania podskórnego, dożylnego lub do linii tętniczej układu dializacyjnego. Lek o charakterze...

2017-07-19 / Warszawa : Produkt leczniczy w postaci roztworu do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce. Preparat zawiera w składzie enoksaparynę sodową (60 mg - w 0,6 ml roztworze do wstrzykiwań), jest wydawany z przepisu lekarza w celu podania podskórnego, dożylnego lub do linii tętniczej układu dializacyjnego. Lek o charakterze...

2017-07-19 / Warszawa : Produkt leczniczy w postaci roztworu do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce. Preparat zawiera w składzie enoksaparynę sodową (100 mg - w 1,0 ml roztworze do wstrzykiwań), jest wydawany z przepisu lekarza w celu podania podskórnego, dożylnego lub do linii tętniczej układu dializacyjnego. Lek o...

2017-07-19 / Warszawa : Produkt leczniczy w postaci roztworu do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce. Preparat zawiera w składzie enoksaparynę sodową (80 mg - w 0,8 ml roztworze do wstrzykiwań), jest wydawany z przepisu lekarza w celu podania podskórnego, dożylnego lub do linii tętniczej układu dializacyjnego. Lek o charakterze...

2017-07-19 / Warszawa : Produkt leczniczy w postaci roztworu do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce. Preparat zawiera w składzie enoksaparynę sodową (40 mg - w 0,4 ml roztworze do wstrzykiwań), jest wydawany z przepisu lekarza w celu podania podskórnego, dożylnego lub do linii tętniczej układu dializacyjnego. Lek o charakterze...

2017-07-19 / Warszawa : Produkt w postaci substancji stałej o barwie żółtej, będący mieszaniną alkilofenoli, stosowany jako przeciwutleniacz dla biodiesla. Głównym składnikiem mieszaniny jest 2,6-di-tert-butylo-p-krezol. Produkt zapobiega utlenianiu biodiesla i hamuje powstawaniu nierozpuszczalnych usieciowanych...

2017-07-18 / Warszawa : Produkt w postaci niejednorodnej mieszaniny barwy czarnej, będącej odpadem pochodzącym z procesów czyszczenia i mycia maszyn drukarskich. W składzie produktu znajduje się frakcja rozpuszczalnikowa (ok. 63,4 % m/m) oraz stała pozostałość (ok. 36,6% m/m). Mieszanina nie nadaje się do dalszego...

2017-07-17 / Warszawa : Produkt na bazie ksylenów, zawierający w składzie także lekkie węglowodory aromatyczne, przeznaczony do rozcieńczania farb akrylowych, winylowych, silikonowych, bitumiczno-epoksydowych, bitumiczno-winylowych oraz niektórych epoksydowych oraz do mycia narzędzi po zastosowaniu ww. farb.

2017-07-17 / Warszawa : Listwy płaskie przeznaczone do produkcji ram stelaży łóżkowych. Listwy wykonane są poprzez sklejenie ze sobą kilkunastu warstw arkuszy drewna liściastego (buk, brzoza, olcha, topola, eukaliptus). Większość warstw ułożona jest względem siebie wzdłużnie z wyjątkiem dwóch, trzech warstw...