(zawartość etanolu powyżej 90%) z dodatkiem metanolu, barwnika, środka powierzchniowo czynnego i wody. Zgodnie z deklaracją wnioskodawcy - towar stosowany jako koncentrat do produkcji płynów do spryskiwaczy samochodowych.

Kod nomenklatury:

SEKCJA VI PRODUKTY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO LUB PRZEMYSŁÓW POKREWNYCH.

3800000000 80 PRODUKTY CHEMICZNE RÓŻNE.

3820000000 80 Środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe.

 

Uzasadnienie klasyfikacji:
Klasyfikacja taryfowa towaru zgodna jest z postanowieniami 1. i 6. reguły Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz wynikami badań wykonanych przez Centralne Laboratorium Celne z dnia 16.11.2005 r. nr 440000-CLC-II-801-582/05/2518/SL.
Numer WIT:
PLPL-WIT-2006-00052.
Issuing country:
Polska.
Data początku ważności:
.
Data końca ważności:
2012-01-17.
Język:
polski.
Miejsce wydania:
Warszawa.
Nazwa i adres:
DYREKTOR IZBY CELNEJ w WARSZAWIE ul.Modlińska 4 03-216 Warszawa.

Narodowe słowa kluczowe:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook