aromatycznych (difenyloetanu i alkiloaromatów), stosowany w procesie produkcji styrenu jako rozcieńczalnik pozostałości podestylacyjnych. Jest cieczą palną o barwie ciemnobrązowej; tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

Kod nomenklatury:

SEKCJA V PRODUKTY MINERALNE.

2700000000 80 PALIWA MINERALNE, OLEJE MINERALNE I PRODUKTY ICH DESTYLACJI; SUBSTANCJE BITUMICZNE; WOSKI MINERALNE.

2707000000 80 Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych.

2707990000 80 Pozostałe.
2707999900 80 Pozostałe.

 

Uzasadnienie klasyfikacji:
Klasyfikacji taryfowej towaru dokonano w oparciu o postanowienia 1. i 6. reguły Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej.
Numer WIT:
PLPL-WIT-2006-00088.
Issuing country:
Polska.
Data początku ważności:
.
Data końca ważności:
2012-02-09.
Język:
polski.
Miejsce wydania:
Warszawa.
Nazwa i adres:
DYREKTOR IZBY CELNEJ w WARSZAWIE ul.Modlińska 4 03-216 Warszawa.

Narodowe słowa kluczowe:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook