2-butanonu, metanolu, glikolu etylenowego, środków powierzchniowo czynnych i Bitrexu, deklarowany jako środek do mycia szyb samochodowych w warunkach zimowych. Przeprowadzone badania próbki produktu wykazały, że zawartość skażalnika jest zbyt niska, aby uznać alkohol etylowy za skażony.

Kod nomenklatury:

SEKCJA IV GOTOWE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE; NAPOJE BEZALKOHOLOWE, ALKOHOLOWE I OCET; TYTOŃ I PRZEMYSŁOWE NAMIASTKI TYTONIU.

2200000000 80 NAPOJE BEZALKOHOLOWE, ALKOHOLOWE I OCET.

2207000000 80 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80|%|obj. lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone.

2207100000 80 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80|%|obj. lub większej.

 

Uzasadnienie klasyfikacji:
Klasyfikacji taryfowej towaru dokonano w oparciu o postanowienia 1., 3(b) i 6. reguły Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz w oparciu o wyniki badań wykonanych przez Centralne Laboratorium Celne z dnia 3.11.2005 r. nr 440000-CLC-II-801-509/05/2264/PB.
Numer WIT:
PLPL-WIT-2006-00050.
Issuing country:
Polska.
Data początku ważności:
.
Data końca ważności:
2012-01-15.
Język:
polski.
Miejsce wydania:
Warszawa.
Nazwa i adres:
DYREKTOR IZBY CELNEJ w WARSZAWIE ul.Modlińska 4 03-216 Warszawa.

Narodowe słowa kluczowe:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook