bez skóry, bez kości, z usuniętą okrywą tłuszczową, poddanych m.in. peklowaniu, uformowaniu, obróbce termicznej, o zawartości 80% masy lub więcej mięsa, włącznie z tłuszczami. Produkt o wadze powyżej 1 kg, pakowany próżniowo w folię.

Kod nomenklatury:

SEKCJA IV GOTOWE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE; NAPOJE BEZALKOHOLOWE, ALKOHOLOWE I OCET; TYTOŃ I PRZEMYSŁOWE NAMIASTKI TYTONIU.

1600000000 80 PRZETWORY Z MIĘSA, RYB LUB SKORUPIAKÓW, MIĘCZAKÓW LUB POZOSTAŁYCH BEZKRĘGOWCÓW WODNYCH.

1602000000 80 Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane.

1602410000 80 Szynki i ich kawałki.
1602411000 80 Ze świń domowych.

 

Uzasadnienie klasyfikacji:
Klasyfikacji taryfowej towaru dokonano w oparciu o postanowienia 1. i 6. reguły Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz zgodnie z Notami Wyjaśniającymi do Zharmonizowanego Systemu (HS) do pozycji 1602.
Numer WIT:
PLPL-WIT-2005-01081.
Issuing country:
Polska.
Data początku ważności:
.
Data końca ważności:
2011-12-19.
Język:
polski.
Miejsce wydania:
Warszawa.
Nazwa i adres:
DYREKTOR IZBY CELNEJ w WARSZAWIE ul.Modlińska 4 03-216 Warszawa.

Narodowe słowa kluczowe:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook