"koncentrat ołowiany" o wysokiej zawartości ołowiu (w postaci jego związków - siarczków, węglanów), powstały jako produkt uboczny w procesie metalurgii miedzi. Postać granulatu, według załączonej dokumentacji, jest wynikiem procesu granulacji szlamów ołowionośnych z dodatkiem krzemionki i tlenku wapnia. Zgodnie z deklaracją Wnioskodawcy, ze względu na wysoką koncentrację ołowiu (ok. 40%), produkt jest wartościowym surowcem do odzysku ołowiu metalicznego w procesach hutniczych.

Kod nomenklatury:

SEKCJA V PRODUKTY MINERALNE.

2600000000 80 RUDY METALI, ŻUŻEL I POPIÓŁ.

2620000000 80 Żużel, popiół i pozostałości (inne niż z produkcji żeliwa lub stali), zawierające metale, arsen lub ich związki.

2620290000 80 Pozostałe.

 

Uzasadnienie klasyfikacji:
Klasyfikacji taryfowej towaru dokonano w oparciu o postanowienia 1. i 6. reguły Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej.
Numer WIT:
PLPL-WIT-2005-00966.
Issuing country:
Polska.
Data początku ważności:
.
Data końca ważności:
2011-11-20.
Język:
polski.
Miejsce wydania:
Warszawa.
Nazwa i adres:
DYREKTOR IZBY CELNEJ w WARSZAWIE ul.Modlińska 4 03-216 Warszawa.

Narodowe słowa kluczowe:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook