Masa powierzchniowa tkaniny wynosi 140 g/m2.

Kod nomenklatury:

SEKCJA XI MATERIAŁY I ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE.

5200000000 80 BAWEŁNA.

5208000000 80 Tkaniny bawełniane, zawierające 85|% masy lub więcej bawełny, o masie powierzchniowej nie większej niż 200|g/m$2.

5208520000 80 O splocie płóciennym, o masie powierzchniowej większej niż 100|g/m$2.

 

Uzasadnienie klasyfikacji:
Klasyfikacja zgodna jest z postanowieniami 1. i 6. reguły Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej, brzmieniem pozycji 5208, obejmującej tkaniny bawełniane, zawierające 85% masy lub więcej bawełny, o masie powierzchniowej nie większej niż 200 g/m2, a także zgodna z brzmieniem podpozycji 5208 52 Wspólnej Taryfy Celnej Unii Europejskiej.
Numer WIT:
PLPL-WIT-2006-00014.
Issuing country:
Polska.
Data początku ważności:
.
Data końca ważności:
2012-01-05.
Język:
polski.
Miejsce wydania:
Warszawa.
Nazwa i adres:
DYREKTOR IZBY CELNEJ w WARSZAWIE ul.Modlińska 4 03-216 Warszawa.

Narodowe słowa kluczowe:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook