kształcie i o różnej mocy (np. 7 W, 9 W, 15 W, 20 W), na znamionowe napięcie zasilania 230 V, będące elektronicznymi, fluorescencyjnymi, samostatecznikowymi lampami wyładowczymi z termokatodą. Są zintegrowane z układem stabilizacyjno-zapłonowym. Lampy posiadają trzonki z gwintem E 14 lub E 27. Typoszeregi świetlówek ze względu na kształt: EUS - świetlowki o podwójnej rurce świecącej; EUT - świetlówki o potrójnej rurce świecącej; EB i EG - świetlówki o podwójnej lub potrójnej rurce świecącej, z nakładaną na nie ozdobną nakładką z tworzywa sztucznego, w kształcie żarówki, świeczki lub bańki. Przedmiotowe świetlówki importowane są z Chin.

Kod nomenklatury:

SEKCJA XVI MASZYNY I URZĄDZENIA MECHANICZNE; SPRZĘT ELEKTRYCZNY; ICH CZĘŚCI; URZĄDZENIA DO REJESTRACJI I ODTWARZANIA DŹWIĘKU, URZĄDZENIA TELEWIZYJNE DO REJESTRACJI I ODTWARZANIA OBRAZU I DŹWIĘKU ORAZ CZĘŚCI I WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO TYCH ARTYKUŁÓW.

8500000000 80 MASZYNY I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE ORAZ ICH CZĘŚCI; REJESTRATORY I ODTWARZACZE DŹWIĘKU, REJESTRATORY I ODTWARZACZE OBRAZU I DŹWIĘKU ORAZ CZĘŚCI I AKCESORIA DO TYCH ARTYKUŁÓW.

8539000000 80 Elektryczne lampy żarowe lub wyładowcze, włączając zespoły nierozbieralnych wkładów reflektorów oraz promienniki lampowe nadfioletu lub podczerwieni; lampy łukowe.

8539310000 80 Fluorescencyjne z termokatodą.
8539319000 80 Pozostałe.

 

Uzasadnienie klasyfikacji:
Klasyfikacja ustalona została w myśl postanowień reguły 1. i 6. Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej i zgodna jest z brzmieniem pozycji 8539, obejmującej żarówki lub lampy wyładowcze, włączając zespoły nierozbieralnych wkładów reflektorów oraz promienniki lampowe nadfioletu lub podczerwieni, lampy łukowe, a także zgodna z treścią podpozycji 8539 31 90, właściwej dla pozostałych lamp wyładowczych, fluorescencyjnych z termokatodą.
Numer WIT:
PLPL-WIT-2005-01044.
Issuing country:
Polska.
Data początku ważności:
.
Data końca ważności:
2011-11-29.
Język:
polski.
Miejsce wydania:
Warszawa.
Nazwa i adres:
DYREKTOR IZBY CELNEJ w WARSZAWIE ul.Modlińska 4 03-216 Warszawa.

Narodowe słowa kluczowe:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook
  • Pin it

 

MASZYNY I URZĄDZENIA MECHANICZNE; SPRZĘT ELEKTRYCZNY; ICH CZĘŚCI; URZĄDZENIA DO REJESTRACJI I ODTWARZANIA DŹWIĘKU, URZĄDZENIA