z dzianiny (100% poliester).

Kod nomenklatury:

SEKCJA XI MATERIAŁY I ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE.

6300000000 80 POZOSTAŁE GOTOWE ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE; ZESTAWY; ODZIEŻ UŻYWANA I UŻYWANE ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE; SZMATY.

6301000000 80 Koce i pledy.

6301400000 80 Koce (inne niż koce elektryczne) i pledy, z włókien syntetycznych.
6301401000 80 Dziane.

 

Uzasadnienie klasyfikacji:
Klasyfikacja zgodna jest z postanowieniami 1. i 6. reguły Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej, brzmieniem pozycji 6301, obejmującej pozostałe gotowe artykuły włókiennicze, a także zgodna z brzmieniem podpozycji 6301 40 10 Wspólnej Taryfy Celnej Unii Europejskiej.
Numer WIT:
PLPL-WIT-2006-00009.
Issuing country:
Polska.
Data początku ważności:
.
Data końca ważności:
2012-01-03.
Język:
polski.
Miejsce wydania:
Warszawa.
Nazwa i adres:
DYREKTOR IZBY CELNEJ w WARSZAWIE ul.Modlińska 4 03-216 Warszawa.

Narodowe słowa kluczowe:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook