białko sojowe, sól i przyprawy; sterylizowana, w puszce z folii aluminiowej.

Kod nomenklatury:

SEKCJA IV GOTOWE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE; NAPOJE BEZALKOHOLOWE, ALKOHOLOWE I OCET; TYTOŃ I PRZEMYSŁOWE NAMIASTKI TYTONIU.

1600000000 80 PRZETWORY Z MIĘSA, RYB LUB SKORUPIAKÓW, MIĘCZAKÓW LUB POZOSTAŁYCH BEZKRĘGOWCÓW WODNYCH.

1602000000 80 Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane.

1602490000 80 Pozostałe, włącznie z mieszankami.
1602493000 80 Zawierające 40|%|masy lub więcej, ale mniej niż 80|%|masy, mięsa lub dowolnego rodzaju podrobów, włącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju i pochodzenia.

 

Uzasadnienie klasyfikacji:
Klasyfikacji taryfowej towaru dokonano w oparciu o postanowienia 1. i 6. reguły Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej, uwagę 2. do działu 16. Wspólnej Taryfy Celnej Unii Europejskiej oraz zgodnie z Notami Wyjaśniającymi do Zharmonizowanego Systemu (HS) do pozycji 1602.
Numer WIT:
PLPL-WIT-2006-00041.
Issuing country:
Polska.
Data początku ważności:
.
Data końca ważności:
2012-01-10.
Język:
polski.
Miejsce wydania:
Warszawa.
Nazwa i adres:
DYREKTOR IZBY CELNEJ w WARSZAWIE ul.Modlińska 4 03-216 Warszawa.

Narodowe słowa kluczowe:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook