Lamps), będący żarówką halogenową o mocy 500 W, z żarnikiem wolframowym. Żarówka jest w kształcie wąskiej dwutrzonkowej rurki o średnicy 10 mm i długości 118 mm. Zasilana jest bezpośrednio z sieci 220 -240 V, 50 Hz. Rodzaj trzonka R7S. Przeznaczona do ogólnych celów oświetleniowych w obiektach zamkniętych jak i na otwartej przestrzeni.

Kod nomenklatury:

SEKCJA XVI MASZYNY I URZĄDZENIA MECHANICZNE; SPRZĘT ELEKTRYCZNY; ICH CZĘŚCI; URZĄDZENIA DO REJESTRACJI I ODTWARZANIA DŹWIĘKU, URZĄDZENIA TELEWIZYJNE DO REJESTRACJI I ODTWARZANIA OBRAZU I DŹWIĘKU ORAZ CZĘŚCI I WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO TYCH ARTYKUŁÓW.

8500000000 80 MASZYNY I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE ORAZ ICH CZĘŚCI; REJESTRATORY I ODTWARZACZE DŹWIĘKU, REJESTRATORY I ODTWARZACZE OBRAZU I DŹWIĘKU ORAZ CZĘŚCI I AKCESORIA DO TYCH ARTYKUŁÓW.

8539000000 80 Elektryczne lampy żarowe lub wyładowcze, włączając zespoły nierozbieralnych wkładów reflektorów oraz promienniki lampowe nadfioletu lub podczerwieni; lampy łukowe.

8539210000 80 Lampy halogenowe z żarnikiem wolframowym.
8539219200 10 Pozostałe, do napięć.

 

Uzasadnienie klasyfikacji:
Klasyfikacja ustalona została w myśl postanowień reguły 1. i 6. Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej i zgodna jest z brzmieniem pozycji 8539, obejmującej żarówki lub lampy wyładowcze, włączając zespoły nierozbieralnych wkładów reflektorów oraz promienniki lampowe nadfioletu lub podczerwieni, lampy łukowe, a także zgodna z treścią podpozycji 8539 21 92, właściwej dla pozostałych lamp halogenowych z żarnikiem wolframowym, do napięć przekraczających 100 V.
Numer WIT:
PLPL-WIT-2005-01057.
Issuing country:
Polska.
Data początku ważności:
.
Data końca ważności:
2011-12-01.
Język:
polski.
Miejsce wydania:
Warszawa.
Nazwa i adres:
DYREKTOR IZBY CELNEJ w WARSZAWIE ul.Modlińska 4 03-216 Warszawa.

Narodowe słowa kluczowe:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook
  • Pin it

 

MASZYNY I URZĄDZENIA MECHANICZNE; SPRZĘT ELEKTRYCZNY; ICH CZĘŚCI; URZĄDZENIA DO REJESTRACJI I ODTWARZANIA DŹWIĘKU, URZĄDZENIA