Kod nomenklatury:

SEKCJA III TŁUSZCZE I OLEJE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO ORAZ PRODUKTY ICH ROZKŁADU; GOTOWE TŁUSZCZE JADALNE; WOSKI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO.

1500000000 80 TŁUSZCZE I OLEJE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO ORAZ PRODUKTY ICH ROZKŁADU; GOTOWE TŁUSZCZE JADALNE; WOSKI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO.

1517000000 80 Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje, objęte pozycją|1516.

1517900000 80 Pozostałe.
1517909100 10 Pozostałe.

 

Uzasadnienie klasyfikacji:
Klasyfikacji taryfowej towaru dokonano w oparciu o postanowienia 1. i 6. reguły Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej, zgodnie z Notami Wyjaśniającymi do Zharmonizowanego Systemu (HS) do pozycji 1515 i 1517 oraz wynikami badań Centralnego Laboratorium Celnego nr 440000-CLC-II-801-302/05/1354/KK z dnia 22.12.2005 r.
Numer WIT:
PLPL-WIT-2006-00048.
Issuing country:
Polska.
Data początku ważności:
.
Data końca ważności:
2012-01-12.
Język:
polski.
Miejsce wydania:
Warszawa.
Nazwa i adres:
DYREKTOR IZBY CELNEJ w WARSZAWIE ul.Modlińska 4 03-216 Warszawa.

Narodowe słowa kluczowe:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook