wytworzonych ze stopionego szkła, o grubości (po rozprężeniu) ok. 80 mm; bez powłoki, bez przeszyć i bez wzmocnień. Jest wyrobem elastycznym o jednolitej strukturze zwijanym w bele (zwoje). Wyrób przeznaczony jest do stosowania jako izolacja cieplna w budownictwie. Opakowanie: bele (zwoje) pakowane w folię polietylenową.

Kod nomenklatury:

SEKCJA XIII ARTYKUŁY Z KAMIENIA, GIPSU, CEMENTU, AZBESTU, MIKI LUB PODOBNYCH MATERIAŁÓW; WYROBY CERAMICZNE; SZKŁO I WYROBY ZE SZKŁA.

7000000000 80 SZKŁO I WYROBY ZE SZKŁA.

7019000000 80 Włókna szklane (włącznie z watą szklaną) oraz artykuły z nich (na przykład przędza, tkaniny).

7019390000 80 Pozostałe.

 

Uzasadnienie klasyfikacji:
Klasyfikacji taryfowej towaru dokonano w oparciu o postanowienia 1. i 6. reguły Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz uwagę 4. do działu 70. Wspólnej Taryfy Celnej Unii Europejskiej.
Numer WIT:
PLPL-WIT-2006-00077.
Issuing country:
Polska.
Data początku ważności:
.
Data końca ważności:
2012-01-30.
Język:
polski.
Miejsce wydania:
Warszawa.
Nazwa i adres:
DYREKTOR IZBY CELNEJ w WARSZAWIE ul.Modlińska 4 03-216 Warszawa.

Narodowe słowa kluczowe:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook