z poliuretanu i cholewce ze skóry wyprawionej, z elementami z tkaniny. Obuwie zakrywające kostkę, z metalowym noskiem ochronnym, antyelektrostatyczne.

Kod nomenklatury:

SEKCJA XII OBUWIE, NAKRYCIA GŁOWY, PARASOLE, PARASOLE PRZECIWSŁONECZNE, LASKI, STOŁKI MYŚLIWSKIE, BICZE, SZPICRUTY I ICH CZĘŚCI; PIÓRA PREPAROWANE I ARTYKUŁY Z NICH; KWIATY SZTUCZNE; ARTYKUŁY Z WŁOSÓW LUDZKICH.

6400000000 80 OBUWIE, GETRY I PODOBNE; CZĘŚCI TYCH ARTYKUŁÓW.

6403000000 80 Obuwie z podeszwami z gumy, tworzyw sztucznych, skóry wyprawionej lub skóry wtórnej i cholewkami ze skóry wyprawionej.

6403400000 80 Pozostałe obuwie zawierające metalowy nosek ochronny.

 

Uzasadnienie klasyfikacji:
Klasyfikacja zgodna jest z postanowieniami 1. i 6. reguły Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej, brzmieniem pozycji 6403, obejmującej obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy, tworzyw sztucznych, skóry wyprawionej lub skóry wtórnej i cholewkach ze skóry wyprawionej, a także zgodna z brzmieniem podpozycji 6403 40 00 Wspólnej Taryfy Celnej Unii Europejskiej.
Numer WIT:
PLPL-WIT-2005-01010.
Issuing country:
Polska.
Data początku ważności:
.
Data końca ważności:
2011-11-20.
Język:
polski.
Miejsce wydania:
Warszawa.
Nazwa i adres:
DYREKTOR IZBY CELNEJ w WARSZAWIE ul.Modlińska 4 03-216 Warszawa.

Narodowe słowa kluczowe:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook