mieszaniną węglowodorów parafinowych i naftenowych, stosowany jako surowiec w procesie produkcji tworzyw sztucznych (Owispoli).

Kod nomenklatury:

SEKCJA V PRODUKTY MINERALNE.

2700000000 80 PALIWA MINERALNE, OLEJE MINERALNE I PRODUKTY ICH DESTYLACJI; SUBSTANCJE BITUMICZNE; WOSKI MINERALNE.

2710000000 80 Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70|% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe.

2710190000 80 Pozostałe.
2710198500 80 Oleje białe, parafina ciekła.

 

Uzasadnienie klasyfikacji:
Klasyfikacji taryfowej towaru dokonano w oparciu o postanowienia 1. i 6. reguły Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej.
Numer WIT:
PLPL-WIT-2005-01076.
Issuing country:
Polska.
Data początku ważności:
.
Data końca ważności:
2011-12-13.
Język:
polski.
Miejsce wydania:
Warszawa.
Nazwa i adres:
DYREKTOR IZBY CELNEJ w WARSZAWIE ul.Modlińska 4 03-216 Warszawa.

Narodowe słowa kluczowe:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook