plastikowych. Służy do kodowania paska magnetycznego i/lub mikroprocesora (CHIP) umieszczonego na karcie z tworzywa sztucznego (np. karcie bankowej, identyfikatorze), nadruku grafiki monochromatycznej (logo, podpis itp.) oraz trwałego nadruku danych personalnych. Moduły urządzenia: magazynek kart czystych, moduł zapisu paska magnetycznego, moduł druku monochromatycznego grafiki, moduł zapisu mikroprocesora, moduł tłoczenia znaków (wypukłych lub płaskich), moduł barwienia znaków wypukłych (opcjonalnie), magazynek kart odrzuconych (nieprawidłowych), magazynek kart gotowych. Urządzenie sterowane jest komputerem PC. Dane w postaci zakodowanej wysyłane są z komputera PC przez operatora do urządzenia, gdzie następuje personalizacja karty (trwały nadruk danych i zapis paska magnetycznego i/lub mikroprocesora) przez odpowiednie moduły wewnętrzne urządzenia. Wyświetlacz LCD, złącze RS-232, zasilanie 110V lub 220V (50/60 Hz), wymiary (W×D×H) 730×480×420 mm, masa 45,36 kg.

Kod nomenklatury:

SEKCJA XVI MASZYNY I URZĄDZENIA MECHANICZNE; SPRZĘT ELEKTRYCZNY; ICH CZĘŚCI; URZĄDZENIA DO REJESTRACJI I ODTWARZANIA DŹWIĘKU, URZĄDZENIA TELEWIZYJNE DO REJESTRACJI I ODTWARZANIA OBRAZU I DŹWIĘKU ORAZ CZĘŚCI I WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO TYCH ARTYKUŁÓW.

8400000000 80 REAKTORY JĄDROWE, KOTŁY, MASZYNY I URZĄDZENIA MECHANICZNE; ICH CZĘŚCI.

8471000000 80 Maszyny do automatycznego przetwarzania danych i urządzenia do nich; czytniki magnetyczne lub optyczne, maszyny do przenoszenia danych w postaci zakodowanej na nośniki danych oraz maszyny do przetwarzania takich danych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

8471900000 80 Pozostałe.

 

Uzasadnienie klasyfikacji:
Klasyfikacja ustalona w myśl postanowień reguły 1. i 6. Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej i zgodna z uwagą 3. do sekcji XVI oraz z brzmieniem pozycji 8471 i podpozycji 8471 90 00 00. Pozycja 8471 obejmuje m.in. maszyny do zapisywania zakodowanych danych na nośnikach danych.
Numer WIT:
PLPL-WIT-2006-00015.
Issuing country:
Polska.
Data początku ważności:
.
Data końca ważności:
2012-01-05.
Język:
polski.
Miejsce wydania:
Warszawa.
Nazwa i adres:
DYREKTOR IZBY CELNEJ w WARSZAWIE ul.Modlińska 4 03-216 Warszawa.

Narodowe słowa kluczowe:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook