odświeżania powietrza w pomieszczeniach. Jest urządzeniem przeznaczonym do zamontowania na ścianie. Składa się z obudowy wykonanej z tworzywa sztucznego oraz mechanizmu sterującego częstotliwością uwalniania preparatu odświeżającego. Włączenie mechanizmu sterującego powoduje naciśnięcie na głowicę umieszczonego w obudowie wymiennego pojemnika ciśnieniowego (spray) i uwolnienie preparatu odświeżającego. Automatyczny odświeżacz zasilany jest baterią. Urządzenie importowane jest bez baterii i bez wymiennego pojemnika zapachowego.

Kod nomenklatury:

SEKCJA XVI MASZYNY I URZĄDZENIA MECHANICZNE; SPRZĘT ELEKTRYCZNY; ICH CZĘŚCI; URZĄDZENIA DO REJESTRACJI I ODTWARZANIA DŹWIĘKU, URZĄDZENIA TELEWIZYJNE DO REJESTRACJI I ODTWARZANIA OBRAZU I DŹWIĘKU ORAZ CZĘŚCI I WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO TYCH ARTYKUŁÓW.

8400000000 80 REAKTORY JĄDROWE, KOTŁY, MASZYNY I URZĄDZENIA MECHANICZNE; ICH CZĘŚCI.

8479000000 80 Maszyny i urządzenia mechaniczne przeznaczone do wykonywania funkcji specjalnych, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale.

8479890000 80 Pozostałe.
8479899700 80 Pozostałe.

 

Uzasadnienie klasyfikacji:
Klasyfikacja towaru zgodna jest z postanowieniami reguły 1. i 6. Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz brzmieniem pozycji 8479, obejmującej maszyny i urządzenia mechaniczne przeznaczone do wykonywania funkcji specjalnych, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w dziale 84, a także zgodna z treścią podpozycji 8479 89 97, właściwej dla pozostałych - z pozostałych maszyn i urządzeń.
Numer WIT:
PLPL-WIT-2006-00069.
Issuing country:
Polska.
Data początku ważności:
.
Data końca ważności:
2012-01-30.
Język:
polski.
Miejsce wydania:
Warszawa.
Nazwa i adres:
DYREKTOR IZBY CELNEJ w WARSZAWIE ul.Modlińska 4 03-216 Warszawa.

Narodowe słowa kluczowe:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook
  • Pin it

 

MASZYNY I URZĄDZENIA MECHANICZNE; SPRZĘT ELEKTRYCZNY; ICH CZĘŚCI; URZĄDZENIA DO REJESTRACJI I ODTWARZANIA DŹWIĘKU, URZĄDZENIA
MASZYNY I URZĄDZENIA MECHANICZNE; SPRZĘT ELEKTRYCZNY; ICH CZĘŚCI; URZĄDZENIA DO REJESTRACJI I ODTWARZANIA DŹWIĘKU, URZĄDZENIA