R63 SPOT, do ogólnych celów oświetleniowych, z różnymi trzonkami i o różnej mocy (od 25 W do 100 W). Żarówki dają skoncentrowany strumień światła. Posiadają odbłyśnik o różnych średnicach (od 50 mm do 80 mm). Przeznaczone są do zasilania bezpośrednio z sieci ok. 230 V/50 Hz.

Kod nomenklatury:

SEKCJA XVI MASZYNY I URZĄDZENIA MECHANICZNE; SPRZĘT ELEKTRYCZNY; ICH CZĘŚCI; URZĄDZENIA DO REJESTRACJI I ODTWARZANIA DŹWIĘKU, URZĄDZENIA TELEWIZYJNE DO REJESTRACJI I ODTWARZANIA OBRAZU I DŹWIĘKU ORAZ CZĘŚCI I WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO TYCH ARTYKUŁÓW.

8500000000 80 MASZYNY I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE ORAZ ICH CZĘŚCI; REJESTRATORY I ODTWARZACZE DŹWIĘKU, REJESTRATORY I ODTWARZACZE OBRAZU I DŹWIĘKU ORAZ CZĘŚCI I AKCESORIA DO TYCH ARTYKUŁÓW.

8539000000 80 Elektryczne lampy żarowe lub wyładowcze, włączając zespoły nierozbieralnych wkładów reflektorów oraz promienniki lampowe nadfioletu lub podczerwieni; lampy łukowe.

8539220000 80 Pozostałe, o mocy nieprzekraczającej 200|W i do napięć przekraczających 100|V.
8539221000 80 Żarówki reflektorowe.

 

Uzasadnienie klasyfikacji:
Klasyfikacja ustalona została w myśl postanowień reguły 1. i 6. Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej i zgodna jest z brzmieniem pozycji 8539, obejmującej żarówki lub lampy wyładowcze, włączając zespoły nierozbieralnych wkładów reflektorów oraz promienniki lampowe nadfioletu lub podczerwieni, lampy łukowe, a także zgodna jest z treścią podpozycji 8539 22 10 , właściwej dla pozostałych - z pozostałych żarówek, z wyłączeniem promienników lampowych nadfioletu lub podczerwieni, o mocy nieprzekraczającej 200 W i do napięć przekraczających 100 V.
Numer WIT:
PLPL-WIT-2005-01052.
Issuing country:
Polska.
Data początku ważności:
.
Data końca ważności:
2011-11-29.
Język:
polski.
Miejsce wydania:
Warszawa.
Nazwa i adres:
DYREKTOR IZBY CELNEJ w WARSZAWIE ul.Modlińska 4 03-216 Warszawa.

Narodowe słowa kluczowe:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook
  • Pin it

 

MASZYNY I URZĄDZENIA MECHANICZNE; SPRZĘT ELEKTRYCZNY; ICH CZĘŚCI; URZĄDZENIA DO REJESTRACJI I ODTWARZANIA DŹWIĘKU, URZĄDZENIA