o mocy 750 W zintegrowanym z tylną osią (silnik umieszczony jest w piaście tylnego koła). Pojazd służy do przewozu jednej osoby. Wyposażony jest w gniazdo do ładowania akumulatora z sieci 220 V. Źródło zasilania - akumulator 38 V (trzy baterie połączone szeregowo). Prędkość maksymalna 20 km/h. Zasięg 40 km. Masa 45 kg.

Kod nomenklatury:

SEKCJA XVII POJAZDY, STATKI POWIETRZNE, JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE ORAZ WSPÓŁDZIAŁAJĄCE URZĄDZENIA TRANSPORTOWE.

8700000000 80 POJAZDY NIESZYNOWE ORAZ ICH CZĘŚCI I AKCESORIA.

8711000000 80 Motocykle (włączając motorowery) oraz rowery wyposażone w pomocnicze silniki, z wózkiem bocznym lub bez; wózki boczne.

8711900000 80 Pozostałe.

 

Uzasadnienie klasyfikacji:
Klasyfikacja ustalona została w myśl postanowień reguły 1. i 6. Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej i zgodna jest z zakresem towarowym pozycji 8711, obejmującej grupę dwukołowych pojazdów silnikowych, przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, w tym rowery wyposażone w silniki pomocnicze.
Numer WIT:
PLPL-WIT-2005-01036.
Issuing country:
Polska.
Data początku ważności:
.
Data końca ważności:
2011-11-29.
Język:
polski.
Miejsce wydania:
Warszawa.
Nazwa i adres:
DYREKTOR IZBY CELNEJ w WARSZAWIE ul.Modlińska 4 03-216 Warszawa.

Narodowe słowa kluczowe:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook
  • Pin it

 

POJAZDY, STATKI POWIETRZNE, JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE ORAZ WSPÓŁDZIAŁAJĄCE URZĄDZENIA TRANSPORTOWE > POJAZDY NIESZYNOWE ORAZ ICH