służąca do rozkładania i wygładzania świeżego betonu na powierzchniach drogowych, placach manewrowych, posadzkach przemysłowych. Somero S-240 Laser Screed umożliwia rozkładanie betonu z równoczesnym wibrowaniem i poziomowaniem z dokładnością do ± 1,5 mm. Dokładność tę zapewnia niwelator laserowy sprzęgnięty z komputerem maszyny, sterującym mechanizmami pneumatycznymi oraz głowicą, poprzez odbiorniki umieszczone na słupach i głowicy roboczej. System laserowo-komputerowy kontroluje poziom rozkładanej mieszanki betonowej pięciokrotnie w ciągu 1 sekundy. Nie wymaga stosowania jakichkolwiek belek prowadzących, regulujących grubość i poziom podłogi. Zasada pracy: dostarczony betonowozami beton rozkładany jest na szerokość 5,0 - 5,5 m, na wysokość kilku centymetrów powyżej projektowanej grubości posadzki. Następnie operator przemieszczając się z maszyną równolegle do wylewanej płyty, ustawia ją w pozycji roboczej i wysuwa ramię z głowicą roboczą o szerokości 4,0 m. Następnie opuszcza głowicę. W trakcie tej czynności kontrolę nad nią przejmuje komputer i kontroluje czynności układania, poziomowania i wibrowania betonu. Jednokrotne przejście głowicy trwa 1 min. i pozwala na wykonanie powierzchni ok. 22 m kw. Niektóre parametry techniczne maszyny: silnik - KHD Deutz F3L912, 3-cylindrowy, wysokoprężny o mocy nominalnej 52 KM; osie - Ford E7NN - 3000 HA; koła - Goodyear Super Terra Grip 12 x 15,5 NHS; prędkość przejazdu - maks. 5,8 km/godz.; kierowanie - hydrauliczne, z możliwością skręcania 4 lub 2 kół.

Kod nomenklatury:

SEKCJA XVI MASZYNY I URZĄDZENIA MECHANICZNE; SPRZĘT ELEKTRYCZNY; ICH CZĘŚCI; URZĄDZENIA DO REJESTRACJI I ODTWARZANIA DŹWIĘKU, URZĄDZENIA TELEWIZYJNE DO REJESTRACJI I ODTWARZANIA OBRAZU I DŹWIĘKU ORAZ CZĘŚCI I WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO TYCH ARTYKUŁÓW.

8400000000 80 REAKTORY JĄDROWE, KOTŁY, MASZYNY I URZĄDZENIA MECHANICZNE; ICH CZĘŚCI.

8479000000 80 Maszyny i urządzenia mechaniczne przeznaczone do wykonywania funkcji specjalnych, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale.

8479100000 80 Maszyny do wykonywania robót publicznych, budowlanych lub tym podobnych.

 

Uzasadnienie klasyfikacji:
Klasyfikacja towaru zgodna jest z postanowieniami reguły 1. i 6. Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz brzmieniem pozycji 8479, obejmującej maszyny i urządzenia mechaniczne przeznaczone do wykonywania funkcji specjalnych, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w dziale 84., a także zgodna z treścią podpozycji 8479 10, właściwej dla maszyn do wykonywania robót publicznych, budowlanych lub podobnych.
Numer WIT:
PLPL-WIT-2006-00064.
Issuing country:
Polska.
Data początku ważności:
.
Data końca ważności:
2012-01-30.
Język:
polski.
Miejsce wydania:
Warszawa.
Nazwa i adres:
DYREKTOR IZBY CELNEJ w WARSZAWIE ul.Modlińska 4 03-216 Warszawa.

Narodowe słowa kluczowe:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook
  • Pin it

 

MASZYNY I URZĄDZENIA MECHANICZNE; SPRZĘT ELEKTRYCZNY; ICH CZĘŚCI; URZĄDZENIA DO REJESTRACJI I ODTWARZANIA DŹWIĘKU, URZĄDZENIA
MASZYNY I URZĄDZENIA MECHANICZNE; SPRZĘT ELEKTRYCZNY; ICH CZĘŚCI; URZĄDZENIA DO REJESTRACJI I ODTWARZANIA DŹWIĘKU, URZĄDZENIA