pasteryzowanego częściowo odtłuszczonego, o zawartości tłuszczu w masie poniżej 20% i o zawartości suchej masy poniżej 60%.

Kod nomenklatury:

SEKCJA I ZWIERZĘTA ŻYWE; PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO.

0400000000 80 PRODUKTY MLECZARSKIE; JAJA PTASIE; MIÓD NATURALNY; JADALNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE.

0406000000 80 Ser i twaróg.

0406200000 80 Ser tarty lub proszkowany, wszystkich rodzajów.

 

Uzasadnienie klasyfikacji:
Klasyfikacji towaru dokonano w oparciu o postanowienia 1. i 6. reguły Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz na podstawie wyników badań wykonanych przez Krajowe Centrum Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (sprawozdanie z badań z dnia 14.07.2005r. nr 264/KC-LB/2005), specyfikacji otrzymanej z laboratorium Polser Sp. z o.o. i raportu analitycznego otrzymanego z Laboratorium-Eurocontrol (z dnia 28.09.2005r. nr 1562/6557/05).
Numer WIT:
PLPL-WIT-2005-01013.
Issuing country:
Polska.
Data początku ważności:
.
Data końca ważności:
2011-11-21.
Język:
polski.
Miejsce wydania:
Warszawa.
Nazwa i adres:
DYREKTOR IZBY CELNEJ w WARSZAWIE ul.Modlińska 4 03-216 Warszawa.

Narodowe słowa kluczowe:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook