drukowana. Masa powierzchniowa tkaniny wynosi 110 g/m2.

Kod nomenklatury:

SEKCJA XI MATERIAŁY I ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE.

5200000000 80 BAWEŁNA.

5210000000 80 Tkaniny bawełniane, zawierające mniej niż 85|% masy bawełny, zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi, o masie powierzchniowej nie większej niż 200|g/m$2.

5210510000 10 Zadrukowane.

 

Uzasadnienie klasyfikacji:
Klasyfikacja zgodna jest z postanowieniami 1., 3(b) i 6. reguły Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej, brzmieniem pozycji 5210, obejmującej tkaniny bawełniane, zawierające mniej niż 85% masy bawełny, zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi, o masie powierzchniowej nie większej niż 200 g/m2, a także zgodna z brzmieniem podpozycji 5210 51 Wspólnej Taryfy Celnej Unii Europejskiej.
Numer WIT:
PLPL-WIT-2006-00066.
Issuing country:
Polska.
Data początku ważności:
.
Data końca ważności:
2012-01-30.
Język:
polski.
Miejsce wydania:
Warszawa.
Nazwa i adres:
DYREKTOR IZBY CELNEJ w WARSZAWIE ul.Modlińska 4 03-216 Warszawa.

Narodowe słowa kluczowe:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook