o wymiarach standardowych 1000 x 500 mm), otrzymane w wyniku cięcia bloków styropianowych produkowanych ze spienionego (ekspandowanego) polistyrenu. Produkt jest uniwersalnym materiałem termoizolacyjnym stosowanym w budownictwie.

Kod nomenklatury:

SEKCJA VII TWORZYWA SZTUCZNE I ARTYKUŁY Z NICH; KAUCZUK I ARTYKUŁY Z KAUCZUKU.

3900000000 80 TWORZYWA SZTUCZNE I ARTYKUŁY Z NICH.

3921000000 80 Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych.

3921110000 10 Komórkowe.

 

Uzasadnienie klasyfikacji:
Klasyfikacji taryfowej towaru dokonano w oparciu o postanowienia 1. i 6. reguły Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej.
Numer WIT:
PLPL-WIT-2006-00094.
Issuing country:
Polska.
Data początku ważności:
.
Data końca ważności:
2012-02-13.
Język:
polski.
Miejsce wydania:
Warszawa.
Nazwa i adres:
DYREKTOR IZBY CELNEJ w WARSZAWIE ul.Modlińska 4 03-216 Warszawa.

Narodowe słowa kluczowe:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook