powlekany dwutlenkiem krzemu, stosowany do druku na drukarkach atramentowych. Prezentowany w arkuszach o wymiarach 10 cm x 15 cm i gramaturze 185 g/m2.

Kod nomenklatury:

SEKCJA X MASA WŁÓKNISTA Z DREWNA LUB Z POZOSTAŁEGO WŁÓKNISTEGO MATERIAŁU CELULOZOWEGO; PAPIER LUB TEKTURA, Z ODZYSKU (MAKULATURA I ODPADY); PAPIER I TEKTURA ORAZ ARTYKUŁY Z NICH.

4800000000 80 PAPIER I TEKTURA; ARTYKUŁY Z MASY PAPIERNICZEJ, PAPIERU LUB TEKTURY.

4810000000 80 Papier i tektura, powleczone jednostronnie lub obustronnie kaolinem (glinką białą) lub innymi substancjami nieorganicznymi, ze spoiwem lub bez, oraz bez żadnej innej powłoki, nawet barwione powierzchniowo, dekorowane na powierzchni lub z nadrukiem, w zwojach lub arkuszach prostokątnych (włączając kwadratowe), o dowolnym wymiarze.

4810140000 80 W arkuszach, w których po rozłożeniu długość jednego boku nie przekracza 435|mm i drugiego boku nie przekracza 297|mm.

 

Uzasadnienie klasyfikacji:
Klasyfikacja zgodna jest z postanowieniami 1. i 6. reguły Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej, brzmieniem pozycji 4810, obejmującej papier i tekturę, powleczone jednostronnie lub obustronnie kaolinem (glinką białą) lub innymi substancjami nieorganicznymi, w zwojach lub arkuszach, a także zgodna z brzmieniem podpozycji 4810 14 80 Wspólnej Taryfy Celnej Unii Europejskiej.
Numer WIT:
PLPL-WIT-2005-01117.
Issuing country:
Polska.
Data początku ważności:
.
Data końca ważności:
2012-01-02.
Język:
polski.
Miejsce wydania:
Warszawa.
Nazwa i adres:
DYREKTOR IZBY CELNEJ w WARSZAWIE ul.Modlińska 4 03-216 Warszawa.

Narodowe słowa kluczowe:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook