strąków drzewa Ceratonia siliqua L. w wyniku procesów: kruszenia, mielenia i prażenia. Proszek jest stosowany do produkcji ciastek, ciast, płatków śniadaniowych, polew, wyrobów czekoladopodobnych, lodów i produktów dietetycznych.

Kod nomenklatury:

SEKCJA IV GOTOWE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE; NAPOJE BEZALKOHOLOWE, ALKOHOLOWE I OCET; TYTOŃ I PRZEMYSŁOWE NAMIASTKI TYTONIU.

1900000000 80 PRZETWORY ZE ZBÓŻ, MĄKI, SKROBI LUB MLEKA; PIECZYWA CUKIERNICZE.

1901000000 80 Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 40|% masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401|do 0404, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5|% masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

1901900000 80 Pozostałe.
1901909900 80 Pozostałe.

 

Uzasadnienie klasyfikacji:
Klasyfikacji taryfowej towaru dokonano w oparciu o postanowienia 1. i 6. reguły Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz zgodnie z postanowieniami uwagi 2(b) do Działu 19. Nomenklatury Scalonej. Ponadto, zastosowane rozstrzygnięcie klasyfikacyjne zgodne jest ze stanowiskiem Komitetu Kodeksu Celnego w Brukseli (sektor rolnictwo/chemia) - dokument DG TAXUD/B/3 D(2005) 8539 Annex III z dnia 24.10.2005 r.
Numer WIT:
PLPL-WIT-2006-00049.
Issuing country:
Polska.
Data początku ważności:
.
Data końca ważności:
2012-01-15.
Język:
polski.
Miejsce wydania:
Warszawa.
Nazwa i adres:
DYREKTOR IZBY CELNEJ w WARSZAWIE ul.Modlińska 4 03-216 Warszawa.

Narodowe słowa kluczowe:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook