Fishera - Tropscha, stosowany m.in. do produkcji rozpuszczalników organicznych, zawierający w składzie głównie alkohol etylowy (ok. 63-65%) i alkohol izopropylowy (ok. 35-37%).

Kod nomenklatury:

SEKCJA VI PRODUKTY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO LUB PRZEMYSŁÓW POKREWNYCH.

3800000000 80 PRODUKTY CHEMICZNE RÓŻNE.

3814000000 80 Organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; gotowe zmywacze farb i lakierów.

3814009000 80 Pozostałe.

 

Uzasadnienie klasyfikacji:
Klasyfikacja taryfowa towaru zgodna jest z postanowieniami 1. i 6. reguły Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz zgodna jest z decyzją Komitetu Systemu Zharmonizowanego podjętą na 30. sesji w listopadzie 2002 r.
Numer WIT:
PLPL-WIT-2006-00051.
Issuing country:
Polska.
Data początku ważności:
.
Data końca ważności:
2012-01-17.
Język:
polski.
Miejsce wydania:
Warszawa.
Nazwa i adres:
DYREKTOR IZBY CELNEJ w WARSZAWIE ul.Modlińska 4 03-216 Warszawa.

Narodowe słowa kluczowe:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook