nadwoziu, czterodrzwiowy (w tym boczne drzwi przesuwne oraz tylne otwierane do góry), posiadający pojedynczą, zintegrowaną przestrzeń do przewozu zarówno osób jak i towarów, wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym o pojemności 2151 ccm. W przedziale kierowcy znajdują się dwa (kierowca i pasażer) miejsca do siedzenia, za którymi znajduje się ławka do przewozu trzech osób (łączna liczba miejsc do siedzenia - 5). Część osobowa posiada obicia tapicerskie po bokach i na suficie, a wzdłuż całej przestrzeni pasażerskiej, po obydwu stronach pojazdu, znajdują się panele okienne. Za ławką znajduje się przestrzeń do przewozu towarów, bez bocznych okien, oddzielona od części pasażerskiej ścianką działową z otworem okiennym. Ładowność 960 kg. Masa całkowita pojazdu 2700 kg. Rok produkcji 1999.

Kod nomenklatury:

SEKCJA XVII POJAZDY, STATKI POWIETRZNE, JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE ORAZ WSPÓŁDZIAŁAJĄCE URZĄDZENIA TRANSPORTOWE.

8700000000 80 POJAZDY NIESZYNOWE ORAZ ICH CZĘŚCI I AKCESORIA.

8703000000 80 Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją|8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi.

8703320000 80 O pojemności skokowej przekraczającej 1|500|cm$3, ale nieprzekraczającej 2|500|cm$3.
8703329000 80 Używane.

 

Uzasadnienie klasyfikacji:
Klasyfikacja ustalona została w myśl postanowień reguły 1. i 6. Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz zgodna jest z brzmieniem pozycji 8703, obejmującej m.in. pojazdy osobowo-towarowe oraz podpozycji 8703 32 90, właściwej dla używanych pojazdów wyposażonych w silnik o pojemności skokowej przekraczającej 1500 cm, ale nieprzekraczającej 2500 ccm, a także zgodna z decyzją podjętą na 21. Sesji Komitetu Systemu Zharmonizowanego WCO.
Numer WIT:
PLPL-WIT-2005-01078.
Issuing country:
Polska.
Data początku ważności:
.
Data końca ważności:
2011-12-18.
Język:
polski.
Miejsce wydania:
Warszawa.
Nazwa i adres:
DYREKTOR IZBY CELNEJ w WARSZAWIE ul.Modlińska 4 03-216 Warszawa.

Narodowe słowa kluczowe:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook