poliester), drukowana. Masa powierzchniowa tkaniny wynosi 110 g/m2.

Kod nomenklatury:

SEKCJA XI MATERIAŁY I ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE.

5500000000 80 WŁÓKNA ODCINKOWE CHEMICZNE.

5512000000 80 Tkaniny z włókien odcinkowych syntetycznych, zawierające 85|% masy lub więcej włókien odcinkowych syntetycznych.

5512190000 80 Pozostałe.

 

Uzasadnienie klasyfikacji:
Klasyfikacja zgodna jest z postanowieniami 1. i 6. reguły Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej, brzmieniem pozycji 5512, obejmującej tkaniny z włókien odcinkowych syntetycznych, zawierające 85% masy lub więcej włókien odcinkowych syntetycznych, a także zgodna z brzmieniem podpozycji 5512 19 Wspólnej Taryfy Celnej Unii Europejskiej.
Numer WIT:
PLPL-WIT-2006-00068.
Issuing country:
Polska.
Data początku ważności:
.
Data końca ważności:
2012-01-30.
Język:
polski.
Miejsce wydania:
Warszawa.
Nazwa i adres:
DYREKTOR IZBY CELNEJ w WARSZAWIE ul.Modlińska 4 03-216 Warszawa.

Narodowe słowa kluczowe:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook