nomenklatura taryfowa [Polski]:

5200000000 80 BAWEŁNA.

SEKCJA XI MATERIAŁY I ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE.

 • 5201000000 80 : Bawełna, niezgrzeblona ani nieczesana
 • 5202000000 80 : Odpady bawełniane (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)
 • 5203000000 80 : Bawełna, zgrzeblona lub czesana
 • 5204000000 80 : Nici bawełniane do szycia, nawet pakowane do sprzedaży detalicznej
 • 5205000000 80 : Przędza bawełniana (inna niż nici do szycia), zawierająca 85|% masy lub więcej bawełny, niepakowana do sprzedaży detalicznej
 • 5206000000 80 : Przędza bawełniana (inna niż nici do szycia), zawierająca mniej niż 85|% masy bawełny, niepakowana do sprzedaży detalicznej
 • 5207000000 80 : Przędza bawełniana (inna niż nici do szycia), pakowana do sprzedaży detalicznej
 • 5208000000 80 : Tkaniny bawełniane, zawierające 85|% masy lub więcej bawełny, o masie powierzchniowej nie większej niż 200|g/m$2
 • 5209000000 80 : Tkaniny bawełniane, zawierające 85|% masy lub więcej bawełny, o masie powierzchniowej większej niż 200|g/m$2
 • 5210000000 80 : Tkaniny bawełniane, zawierające mniej niż 85|% masy bawełny, zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi, o masie powierzchniowej nie większej niż 200|g/m$2
 • 5211000000 80 : Tkaniny bawełniane, zawierające mniej niż 85|% masy bawełny, zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi, o masie powierzchniowej większej niż 200|g/m$2
 • 5212000000 80 : Pozostałe tkaniny bawełniane