nomenklatura taryfowa [Polski]:

1700000000 80 CUKRY I WYROBY CUKIERNICZE.

SEKCJA IV GOTOWE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE; NAPOJE BEZALKOHOLOWE, ALKOHOLOWE I OCET; TYTOŃ I PRZEMYSŁOWE NAMIASTKI TYTONIU.

  • 1701000000 80 : Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej
  • 1702000000 80 : Pozostałe cukry, włącznie z chemicznie czystymi: laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel
  • 1703000000 80 : Melasy powstałe z ekstrakcji lub rafinacji cukru
  • 1704000000 80 : Wyroby cukiernicze (włącznie z białą czekoladą), niezawierające kakao