nomenklatura taryfowa [Polski]:

4600000000 80 WYROBY ZE SŁOMY, Z ESPARTO LUB POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW DO WYPLATANIA; WYROBY KOSZYKARSKIE ORAZ WYROBY Z WIKLINY.

SEKCJA IX DREWNO I ARTYKUŁY Z DREWNA; WĘGIEL DRZEWNY; KOREK I ARTYKUŁY Z KORKA; WYROBY ZE SŁOMY, Z ESPARTO LUB POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW DO WYPLATANIA; WYROBY KOSZYKARSKIE I WYROBY Z WIKLINY.

  • 4601000000 80 : Plecionki i podobne wyroby z materiałów do wyplatania, nawet złożone w pasma; materiały do wyplatania, plecionki i podobne wyroby z materiałów do wyplatania, połączone razem w równoległe pasma lub tkane, w postaci arkuszy, nawet w postaci gotowych wyrobów (na przykład mat, materiałów na maty, osłon)
  • 4602000000 80 : Wyroby koszykarskie, wyroby wikliniarskie i pozostałe wyroby wykonane bezpośrednio do kształtu z materiałów do wyplatania lub wykonane z towarów objętych pozycją|4601; artykuły z luffy