nomenklatura taryfowa [Polski]:

0200000000 80 MIĘSO I PODROBY JADALNE.

SEKCJA I ZWIERZĘTA ŻYWE; PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO.

  • 0201000000 80 : Mięso z bydła, świeże lub schłodzone
  • 0202000000 80 : Mięso z bydła, zamrożone
  • 0203000000 80 : Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone
  • 0204000000 80 : Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone
  • 0205000000 80 : Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone
  • 0206000000 80 : Jadalne podroby z bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone
  • 0207000000 80 : Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją|0105, świeże, schłodzone lub zamrożone
  • 0208000000 80 : Pozostałe mięso i podroby jadalne, świeże, schłodzone lub zamrożone
  • 0209000000 80 : Tłuszcz ze świń bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy, niewytapiane lub inaczej wyekstrahowane, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone
  • 0210000000 80 : Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów