nomenklatura taryfowa [Polski]:

7400000000 80 MIEDŹ I ARTYKUŁY Z MIEDZI.

SEKCJA XV METALE NIESZLACHETNE I ARTYKUŁY Z METALI NIESZLACHETNYCH.

 • 7401000000 80: Kamienie miedziowe; miedź cementacyjna (miedź wytrącona)
 • 7402000000 80: Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej
 • 7403000000 80 : Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie
 • 7404000000 80 : Odpady miedzi i złom
 • 7405000000 80 : Stopy wstępne miedzi
 • 7406000000 80 : Proszki i płatki miedzi
 • 7407000000 80 : Sztaby, pręty i kształtowniki, z miedzi
 • 7408000000 80 : Drut miedziany
 • 7409000000 80 : Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,15|mm, z miedzi
 • 7410000000 80 : Folia miedziana (nawet zadrukowana, na podlożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałach podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,15|mm
 • 7411000000 80 : Rury i przewody rurowe, z miedzi
 • 7412000000 80 : Łączniki rur lub przewodów rurowych, z miedzi (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje)
 • 7413000000 80 : Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z miedzi, nieizolowane elektrycznie
 • 7415000000 80 : Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, pinezki kreślarskie, klamry (inne niż te objęte pozycją|8305) i artykuły podobne, z miedzi lub z żeliwa lub stali, z główkami z miedzi; wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, zawleczki, przetyczki, podkładki (włącznie z podkładkami sprężystymi) i artykuły podobne, z miedzi
 • 7418000000 80 : Stołowe, kuchenne lub pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i ich części, z miedzi; zmywaki i tampony do czyszczenia, szorowania lub polerowania naczyń, rękawice i temu podobne, z miedzi; wyroby sanitarne i ich części, z miedzi
 • 7419000000 80 : Pozostałe artykuły z miedzi