nomenklatura taryfowa [Polski]:

7500000000 80 NIKIEL I ARTYKUŁY Z NIKLU.

SEKCJA XV METALE NIESZLACHETNE I ARTYKUŁY Z METALI NIESZLACHETNYCH.

  • 7501000000 80 : Kamienie niklowe, spieki tlenku niklu oraz pozostałe produkty pośrednie hutnictwa niklu
  • 7502000000 80 : Nikiel nieobrobiony plastycznie
  • 7503000000 80 : Odpady niklu i złom
  • 7504000000 80 : Proszki i płatki niklu
  • 7505000000 80 : Sztaby, pręty, kształtowniki i druty, z niklu
  • 7506000000 80 : Blachy grube, cienkie, taśma i folia, z niklu
  • 7507000000 80 : Rury i przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z niklu
  • 7508000000 80 : Pozostałe artykuły z niklu