nomenklatura taryfowa [Polski]:

1200000000 80 NASIONA I OWOCE OLEISTE; ZIARNA, NASIONA I OWOCE RÓŻNE; ROŚLINY PRZEMYSŁOWE LUB LECZNICZE; SŁOMA I PASZA.

SEKCJA II PRODUKTY POCHODZENIA ROŚLINNEGO.

 • 1201000000 80 : Nasiona soi, nawet łamane
 • 1202000000 80 : Orzeszki ziemne, nieprażone ani niepoddane w inny sposób obróbce cieplnej, nawet łuskane lub łamane
 • 1203000000 80: Kopra
 • 1204000000 80 : Nasiona lnu, nawet łamane
 • 1205000000 80 : Nasiona rzepaku lub rzepiku, nawet łamane
 • 1206000000 80 : Nasiona słonecznika, nawet łamane
 • 1207000000 80 : Pozostałe nasiona i owoce oleiste, nawet łamane
 • 1208000000 80 : Mąka i mączka, z nasion lub owoców oleistych, innych niż z gorczycy
 • 1209000000 80 : Nasiona, owoce i zarodniki, w rodzaju stosowanych do siewu
 • 1210000000 80 : Szyszki chmielowe, świeże lub suszone, nawet mielone, sproszkowane lub w formie granulek; lupulina
 • 1211000000 80 : Rośliny i części roślin (włącznie z nasionami i owocami), w rodzaju stosowanych głównie w perfumerii, farmacji lub stosowane do celów owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych, świeże lub suszone, nawet krojone, kruszone lub proszkowane
 • 1212000000 80 : Chleb świętojański, wodorosty morskie i pozostałe algi, burak cukrowy i trzcina cukrowa, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet mielone; pestki i jądra owoców oraz pozostałe produkty roślinne (włącznie z niepalonymi korzeniami cykorii odmiany Cichorium intybus sativum), w rodzaju stosowanych głównie do spożycia przez ludzi, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
 • 1213000000 80 : Słoma i plewy zbóż, niepreparowane, nawet siekane, mielone, prasowane lub w formie granulek
 • 1214000000 80 : Brukiew, buraki pastewne, korzenie pastewne, siano, lucerna (alfalfa), koniczyna, esparceta, kapusta pastewna, łubin, wyka i podobne produkty pastewne, nawet granulowane