nomenklatura taryfowa [Polski]:

6700000000 80 PIÓRA I PUCH, PREPAROWANE ORAZ ARTYKUŁY Z PIÓR LUB PUCHU; KWIATY SZTUCZNE; ARTYKUŁY Z WŁOSÓW LUDZKICH.

SEKCJA XII OBUWIE, NAKRYCIA GŁOWY, PARASOLE, PARASOLE PRZECIWSŁONECZNE, LASKI, STOŁKI MYŚLIWSKIE, BICZE, SZPICRUTY I ICH CZĘŚCI; PIÓRA PREPAROWANE I ARTYKUŁY Z NICH; KWIATY SZTUCZNE; ARTYKUŁY Z WŁOSÓW LUDZKICH.

  • 6701000000 80 : Skóry ptasie i pozostałe części ptaków wraz z piórami lub puchem, pióra, części piór, puch i artykuły z puchu (inne niż towary objęte pozycją|0505|oraz obrobione dutki i stosiny)
  • 6702000000 80 : Kwiaty sztuczne, liście i owoce oraz ich części; artykuły wykonane ze sztucznych kwiatów, liści lub owoców
  • 6703000000 80 : Włosy ludzkie, czesane, ścieniane, wybielane lub poddane innej obróbce; wełna lub inna sierść zwierzęca, lub inne materiały włókiennicze, przygotowane do użytku przy wyrabianiu peruk lub temu podobnych
  • 6704000000 80 : Peruki, sztuczne brody, brwi i rzęsy, podkłady do włosów i temu podobne, z włosów ludzkich lub zwierzęcych, lub materiałów włókienniczych; artykuły z włosów ludzkich, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone