nomenklatura taryfowa [Polski]:

6600000000 80 PARASOLE, PARASOLE PRZECIWSŁONECZNE, LASKI, STOŁKI MYŚLIWSKIE, BICZE, SZPICRUTY I ICH CZĘŚCI.

SEKCJA XII OBUWIE, NAKRYCIA GŁOWY, PARASOLE, PARASOLE PRZECIWSŁONECZNE, LASKI, STOŁKI MYŚLIWSKIE, BICZE, SZPICRUTY I ICH CZĘŚCI; PIÓRA PREPAROWANE I ARTYKUŁY Z NICH; KWIATY SZTUCZNE; ARTYKUŁY Z WŁOSÓW LUDZKICH.

  • 6601000000 80 : Parasole i parasole przeciwsłoneczne (włączając parasole-laski, parasole ogrodowe i podobne parasole)
  • 6602000000 80 : Laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i tym podobne
  • 6603000000 80 : Części, ozdoby i dodatki do artykułów objętych pozycją|6601|lub 6602