nomenklatura taryfowa [Polski]:

8100000000 80 POZOSTAŁE METALE NIESZLACHETNE; CERMETALE; ARTYKUŁY Z TYCH MATERIAŁÓW.

SEKCJA XV METALE NIESZLACHETNE I ARTYKUŁY Z METALI NIESZLACHETNYCH.

 • 8101000000 80 : Wolfram i artykuły z wolframu, włączając odpady i złom
 • 8102000000 80 : Molibden i artykuły z molibdenu, włączając odpady i złom
 • 8103000000 80 : Tantal i artykuły z tantalu, włączając odpady i złom
 • 8104000000 80 : Magnez i artykuły z magnezu, włączając odpady i złom
 • 8105000000 80 : Kamienie kobaltowe i pozostałe produkty pośrednie hutnictwa kobaltu; kobalt i artykuły z kobaltu, włączając odpady i złom
 • 8106000000 80 : Bizmut i artykuły z bizmutu, włączając odpady i złom
 • 8107000000 80 : Kadm i artykuły z kadmu, włączając odpady i złom
 • 8108000000 80 : Tytan i artykuły z tytanu, włączając odpady i złom
 • 8109000000 80 : Cyrkon i artykuły z cyrkonu, włączając odpady i złom
 • 8110000000 80 : Antymon i artykuły z antymonu, włączając odpady i złom
 • 8111000000 80 : Mangan i artykuły z manganu, włączając odpady i złom
 • 8112000000 80 : Beryl, chrom, german, wanad, gal, hafn, ind, niob, ren i tal oraz artykuły z tych metali, włączając odpady i złom
 • 8113000000 80 : Cermetale i artykuły z cermetali, włączając odpady i złom

 

* Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 692/2014 (Dz.U. L183, str. 9) zabrania się przywozu do Unii Europejskiej towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola.
Zakaz nie ma zastosowania do:
a) realizacji do dnia 26 września 2014 r. umów handlowych zawartych przed dniem 25 czerwca 2014 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do realizacji takich umów, pod warunkiem że osoby fizyczne lub prawne, jednostki lub organy chcące realizować daną umowę zgłosiły co najmniej 10 dni roboczych wcześniej dane działania lub transakcje właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę;
b) towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola, które udostępniono organom Ukrainy do zbadania, w odniesieniu do których sprawdzono zgodność z warunkami umożliwiającymi przyznanie preferencyjnego pochodzenia i dla których zostało wydane świadectwo pochodzenia, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 978/2012 i rozporządzeniem (UE) nr 374/2014 lub zgodnie z układem o stowarzyszeniu UE-Ukraina.