nomenklatura taryfowa [Polski]:

4700000000 80 ŚCIER Z DREWNA LUB Z POZOSTAŁEGO WŁÓKNISTEGO MATERIAŁU CELULOZOWEGO; PAPIER LUB TEKTURA, Z ODZYSKU (MAKULATURA I ODPADY).

SEKCJA X MASA WŁÓKNISTA Z DREWNA LUB Z POZOSTAŁEGO WŁÓKNISTEGO MATERIAŁU CELULOZOWEGO; PAPIER LUB TEKTURA, Z ODZYSKU (MAKULATURA I ODPADY); PAPIER I TEKTURA ORAZ ARTYKUŁY Z NICH.

  • 4701000000 80 : Masa włóknista mechaniczna
  • 4702000000 80: Masa celulozowa drzewna do przerobu chemicznego
  • 4703000000 80 : Masa celulozowa drzewna sodowa lub siarczanowa, inna niż do przerobu chemicznego
  • 4704000000 80 : Masa celulozowa drzewna siarczynowa, inna niż do przerobu chemicznego
  • 4705000000 80 : Masa włóknista drzewna otrzymana w połączonych mechanicznych i chemicznych procesach roztwarzania
  • 4706000000 80 : Masy włókniste pochodzące z odzyskanego papieru lub tektury (makulatura i odpady) lub z innego włóknistego materiału celulozowego
  • 4707000000 80 : Papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpady)