nomenklatura taryfowa [Polski]:

9700000000 80 DZIEŁA SZTUKI, PRZEDMIOTY KOLEKCJONERSKIE I ANTYKI.

SEKCJA XXI DZIEŁA SZTUKI, PRZEDMIOTY KOLEKCJONERSKIE I ANTYKI.

  • 9701000000 80 : Obrazy, rysunki i pastele, wykonane wyłącznie ręcznie, inne niż rysunki objęte pozycją|4906|oraz inne niż artykuły przemysłowe malowane lub zdobione ręcznie; kolaże i podobne płyty dekoracyjne
  • 9702000000 80 : Oryginalne ryciny, sztychy i litografie
  • 9703000000 80 : Oryginalne rzeźby i posągi, z dowolnych materiałów
  • 9704000000 80: Znaczki pocztowe lub skarbowe, znaczki opłat skarbowych, koperty pierwszego dnia obiegu, papeteria pocztowa (papier ostemplowany) i tym podobne, skasowane lub nieskasowane, inne niż te objęte pozycją|4907
  • 9705000000 80 : Kolekcje i przedmioty kolekcjonerskie, zoologiczne, botaniczne, mineralogiczne, anatomiczne, historyczne, archeologiczne, paleontologiczne, etnograficzne lub numizmatyczne
  • 9706000000 80: Antyki o wieku przekraczającym 100|lat