nomenklatura taryfowa [Polski]:

8800000000 80 STATKI POWIETRZNE, STATKI KOSMICZNE I ICH CZĘŚCI.

SEKCJA XVII POJAZDY, STATKI POWIETRZNE, JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE ORAZ WSPÓŁDZIAŁAJĄCE URZĄDZENIA TRANSPORTOWE.

  • 8801000000 80 : Balony i sterowce; szybowce, lotnie oraz pozostałe statki powietrzne, bez napędu
  • 8802000000 80 : Pozostałe statki powietrzne (na przykład śmigłowce, samoloty); statki kosmiczne (włączając sztuczne satelity) oraz stacje orbitalne i pojazdy nośne statków kosmicznych
  • 8803000000 80 : Części towarów objętych pozycją|8801|lub 8802
  • 8804000000 80: Spadochrony (włączając spadochrony kierowane i paralotnie) oraz spadochrony wirnikowe; części i akcesoria do nich
  • 8805000000 80 : Maszyny i urządzenia startowe do statków powietrznych; maszyny i urządzenia umożliwiające lądowanie na lotniskowcu lub podobne maszyny i urządzenia; naziemne szkoleniowe symulatory lotu; części do powyższych maszyn i urządzeń