nomenklatura taryfowa [Polski]:

5600000000 80 WATA, FILC I WŁÓKNINY; PRZĘDZE SPECJALNE; SZPAGAT, POWROZY, LINKI I LINY ORAZ ARTYKUŁY Z NICH.

SEKCJA XI MATERIAŁY I ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE.

  • 5601000000 80 : Wata z materiałów włókienniczych i artykuły z niej; włókna tekstylne o długości nieprzekraczającej 5|mm (kosmyki), pył oraz węzły i pęczki, tekstylne
  • 5602000000 80 : Filc, nawet impregnowany, powleczony, pokryty lub laminowany
  • 5603000000 80 : Włókniny, nawet impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane
  • 5604000000 80 : Nić gumowa i sznurek, pokryte materiałem włókienniczym; przędza włókiennicza oraz pasek i temu podobne, objęte pozycją|5404|lub 5405, impregnowane, powleczone, pokryte lub otulane gumą, lub tworzywami sztucznymi
  • 5605000000 80 : Przędza metalizowana, nawet rdzeniowa, będąca przędzą włókienniczą lub paskiem, lub tym podobnym, objętym pozycją|5404|lub 5405, połączona z metalem w postaci nici, taśmy lub proszku, lub pokryta metalem
  • 5606000000 80 : Przędza rdzeniowa oraz pasek i tym podobne, objęte pozycją|5404|lub 5405|(inne niż te objęte pozycją|5605|oraz przędza rdzeniowa z włosia końskiego); przędza szenilowa (włącznie z przędzą szenilową kosmykową); przędza pętelkowa
  • 5607000000 80 : Szpagat, powróz, linki i liny, nawet plecione lub oplatane i nawet impregnowane, powleczone, pokryte lub otulane gumą, lub tworzywami sztucznymi
  • 5608000000 80 : Siatki wiązane ze szpagatu, powrozu lub liny; gotowe sieci rybackie oraz pozostałe gotowe sieci, z materiałów włókienniczych
  • 5609000000 80 : Artykuły z przędzy, paska lub tym podobnych, objętych pozycją|5404|lub 5405, szpagatu, powrozu, linki lub liny, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone