nomenklatura taryfowa [Polski]:

6900000000 80 WYROBY CERAMICZNE.

SEKCJA XIII ARTYKUŁY Z KAMIENIA, GIPSU, CEMENTU, AZBESTU, MIKI LUB PODOBNYCH MATERIAŁÓW; WYROBY CERAMICZNE; SZKŁO I WYROBY ZE SZKŁA.

 • 6901000000 10: I. WYROBY Z KRZEMIONKOWYCH SKAŁ KOPALNYCH LUB PODOBNYCH ZIEM KRZEMIONKOWYCH I WYROBY OGNIOTRWAŁE
 • 6901000000 80: Cegły, płyty, bloki i pozostałe wyroby ceramiczne z krzemionkowych skał kopalnych (na przykład ziemia okrzemkowa, trypla lub diatomit) lub z podobnych ziem krzemionkowych
 • 6902000000 80 : Cegły, płyty, bloki i podobne wyroby ceramiczne konstrukcyjne, ogniotrwałe, inne niż te z krzemionkowych skał kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych
 • 6903000000 80 : Pozostałe wyroby ceramiczne ogniotrwałe (na przykład retorty, tygle, mufle, dysze, korki, podpory, tygle probiercze do kupelacji, przewody, rury, osłony i pręty), inne niż te z krzemionkowych skał kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych
 • 6904000000 10: II. POZOSTAŁE WYROBY CERAMICZNE
 • 6904000000 80 : Cegły budowlane, pustaki stropowe, podporowe lub wypełnieniowe, ceramiczne i temu podobne
 • 6905000000 80 : Dachówki, nasady kominowe, wkłady kominowe, ozdoby architektoniczne i pozostałe ceramiczne wyroby budowlane
 • 6906000000 80 : Rury, przewody, rynny i osprzęt do rur, ceramiczne
 • 6907000000 80 : Płyty chodnikowe, kafle lub płytki ścienne, ceramiczne, nieszkliwione; kostki mozaikowe i temu podobne, nawet na podłożu, ceramiczne, nieszkliwione
 • 6908000000 80 : Płyty chodnikowe, kafle lub płytki ścienne, ceramiczne, szkliwione; kostki mozaikowe i temu podobne, nawet na podłożu, ceramiczne, szkliwione
 • 6909000000 80 : Wyroby ceramiczne do celów laboratoryjnych, chemicznych lub innych technicznych; koryta, wanny i podobne zbiorniki, w rodzaju stosowanych w rolnictwie, ceramiczne; garnki, słoje i podobne wyroby, w rodzaju stosowanych do transportu lub pakowania towarów, ceramiczne
 • 6910000000 80 : Zlewy, umywalki, podstawy umywalek, wanny, bidety, miski klozetowe, płuczki ustępowe, pisuary i podobna armatura sanitarna, ceramiczne
 • 6911000000 80 : Naczynia stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe, z porcelany lub porcelany chińskiej
 • 6912000000 80 : Naczynia stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe, ceramiczne, inne niż z porcelany lub porcelany chińskiej
 • 6913000000 80 : Statuetki i pozostałe artykuły dekoracyjne, ceramiczne
 • 6914000000 80 : Pozostałe artykuly ceramiczne