nomenklatura taryfowa [Polski]:

9100000000 80 ZEGARY I ZEGARKI ORAZ ICH CZĘŚCI.

SEKCJA XVIII PRZYRZĄDY I APARATURA, OPTYCZNE, FOTOGRAFICZNE, KINEMATOGRAFICZNE, POMIAROWE, KONTROLNE, PRECYZYJNE, MEDYCZNE LUB CHIRURGICZNE; ZEGARY I ZEGARKI; INSTRUMENTY MUZYCZNE; ICH CZĘŚCI I AKCESORIA.

 • 9101000000 80 : Zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe oraz pozostałe zegarki, włącznie ze stoperami, w kopertach z metalu szlachetnego lub z metalu pokrytego metalem szlachetnym
 • 9102000000 80 : Zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe oraz pozostałe zegarki, włącznie ze stoperami, inne niż te objęte pozycją|9101
 • 9103000000 80 : Zegary z mechanizmami zegarkowymi, z wyłączeniem zegarów objętych pozycją|9104
 • 9104000000 80 : Zegary instalowane na płytach czołowych lub na pulpitach sterowniczych oraz zegary podobnego typu, przeznaczone do pojazdów mechanicznych, statków powietrznych i kosmicznych, jednostek pływających
 • 9105000000 80 : Pozostałe zegary
 • 9106000000 80 : Aparatura do rejestrowania aktualnego czasu oraz aparatura odmierzająca, rejestrująca lub w inny sposób wskazująca upływ czasu, z mechanizmami zegarowymi lub zegarkowymi, lub z silnikiem synchronicznym (na przykład czasomierze rejestrujące, dawkowniki czasu)
 • 9107000000 80 : Wyłączniki czasowe z mechanizmami zegarkowymi lub silnikami synchronicznymi
 • 9108000000 80 : Mechanizmy zegarkowe, kompletne i zmontowane
 • 9109000000 80 : Mechanizmy zegarowe, kompletne i zmontowane
 • 9110000000 80 : Kompletne mechanizmy zegarkowe lub zegarowe, niezmontowane lub częściowo zmontowane (zestawy mechanizmów); niekompletne mechanizmy zegarkowe lub zegarowe, zmontowane; wstępnie zmontowane mechanizmy zegarowe lub zegarkowe
 • 9111000000 80 : Koperty zegarków i ich części
 • 9112000000 80 : Obudowy zegarów oraz obudowy podobnego typu do pozostałych towarów objętych niniejszym działem, oraz ich części
 • 9113000000 80 : Paski, opaski i bransoletki, do zegarków, oraz ich części
 • 9114000000 80 : Pozostałe części zegarów lub zegarków